Reisziekte is een verzamelnaam voor zeeziekte, wagenziekte en luchtziekte. Het is een aandoening waarbij door veel en onverwachte bewegingen het evenwichtsorgaan te veel geprikkeld raakt. Dit geeft allerlei klachten, zoals misselijkheid. Reisziekte ontstaat door bewegingen waaraan u niet gewend bent. De een is heel gevoelig voor reisziekte (en kan het al op een schommel krijgen), de ander nauwelijks. De bestuurder of schipper heeft vaak het minst last omdat die de bewegingen (hobbels, bochten, golven) ziet aankomen. Het blijkt dat als de ogen de beweging volgen reisziekte minder optreedt.

Reisziekte is vervelend maar duidt niet op een aandoening. Reisziekte gaat zonder blijvende effecten weer over.
De meest voorkomende symptomen van reisziekte zijn: geeuwen, lusteloosheid, slaperigheid, bleek worden, transpireren, misselijkheid en overgeven.

Enkele tips: drink geen alcohol voor of tijdens de reis. Neem voor vertrek een lichte maaltijd. Pas op voor koffie. Zorg tijdens de reis voor frisse lucht en ga of kijk regelmatig naar buiten. Doe met kinderen spelletjes om dit te bevorderen, bijvoorbeeld tel de gele en de rode auto’s, of uit welk land komt de volgende blauwe auto. Voordeel is dat de spelletjes ook afleiden. Vermijdt lezen en dergelijke.

In de homeopathie zijn verschillende middelen ter voorkoming of vermindering van reisziekte. Het belangrijkste middel is Cocculus indicus, of in de nieuwe naamgeving: Anamirta cocculus.

Cocculus is aangewezen bij reisziekte die gepaard gaat met veel speekselvorming, erger wordt als mensen het koud hebben en door opstaan (dan gaan ze overgeven), en erger door kijken naar bewegende auto’s (of boten etc) ook als je zelf niet in een auto zit! Dat kan ook duizeligheid geven (naar de horizon kijken helpt). De gevoeligheid voor reisziekte wordt erger door slaapgebrek. Mensen die Cocculus nodig hebben voelen zich vaak zwak en hebben vaak een leeg gevoel van binnen. Ze hebben geen zin in eten. Eten en drinken maakt de misselijkheid erger.

Nicotiana tabacum

Een ander belangrijk middel is Tabacum.

De officiele naam is: Nicotiana tabacum.

Mensen die dit middel nodig hebben, zijn extreem misselijk, zijn er erg duizelig bij, neigen tot flauwvallen, voelen zich erg zwak, zijn erg bleek, erg kouwelijk, bedekt met koud zweet, hebben de neiging hun buik te ontbloten, verbeteren na overgeven en door frisse lucht (ze wuiven zichzelf frisse lucht toe!). Ook hier kan speekselvloed optreden bij de misselijkheid. De misselijkheid verergert als ze de ogen dicht doen maar kan ook juist optreden als ze de ogen weer openen. Tabacum is met name een middel voor zeeziekte en ook een belangrijk wagenziekte middel, vooral als er in de auto gerookt wordt.

Een derde middel tegen reisziekte is Petroleum. Opvallend is dat mensen die petroleum nodig hebben juist een behoefte aan warme lucht hebben en daardoor verbeteren. Ook eten ze geregeld een klein beetje, omdat een lege maag de misselijkheid verergert. Typerend is dat er bij de reisziekte ook hoofdpijn in het achterhoofd kan optreden. Petroleum is vaak belangrijk bij luchtziekte. Vaak is er boeren bij de misselijkheid. De misselijkheid wordt vaak erger als men benzine of diesel ruikt.

Inname
De meest praktisch potentie van een homeopathisch middel als EHBO-middel is in het algemeen een 200K.
Bij reisziekte is het verstandig om al voor de reis de eerste korrel in te nemen, liefst een paar uur voor vertrek. Bij het vertrek kan dan een tweede korrel ingenomen worden. Werkt dit onvoldoende dan kan elk half uur een korrel genomen worden tot het gewenste effect is bereikt. Blijkt er nog geen effect na ongeveer twee uur dan is het niet het juiste middel, overweeg dan een van de andere middelen. Houdt in gedachten, dat er nog meer middelen mogelijk zijn bij reisziekte, de genoemde drie middelen komen het meeste voor.