U kunt online een afspraak maken door eerst de arts te kiezen.
Daarna kunt u in de agenda kijken naar de witte lege plekken.
Hier zijn nog afspraken te maken.
Om een afspraak te maken kunt u klikken op de plek die u wilt reserveren.
Door een account aan te maken krijgt u daarna de mogelijkheid de afspraak te maken.
Afspraken kunnen minimaal 1 dag van te voren gemaakt worden.
Op de dag zelf kunt u bellen naar het secretariaat 055-3574340.
Succes.