P. van Hoeve (Peter)
P. van Hoeve (Peter)Arts voor Algemene en Integrale Geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie
“Hoewel ik bezield homeopaat ben, ben ik in de eerste plaats arts.”

Hoewel ik bezield homeopaat ben, ben ik in de eerste plaats arts. In de loop van de jaren is het steeds duidelijker geworden dat het daarin mijn weg is om mensen op alle niveaus (lichamelijk, emotioneel, spiritueel) en bij levensvragen bij te staan. In de homeopathie heb ik de ideale methode gevonden waarin alles, als een geheel, bekeken wordt en alle niveaus precies op elkaar aansluiten.

Het is fantastisch om zo te kunnen werken.

Speciale belangstelling voor

Mensen met nierziekten
Mensen met transplantaties in het algemeen
Kinderen met leer- en gedragsproblemen (ADHD, ADD, Autistisch Spectrum Stoornis)
Mensen met (sport)blessures en andere verwondingen
Mensen met klachten die de Ziekte van Lyme genoemd worden

Mensen met Herpes Zoster (Gordelroos)

Zingeving, het bewust geven van richting in uw leven en spiritualiteit

Speciale aandacht voor de relatie tussen ziekte en de betekenis daarvan in uw leven

Manier van werken

Gesprek

De basis van mijn werk is de klassieke homeopathie. In een uitvoerig gesprek, waarin de lichamelijke, emotionele en mentale klachten en bijzonderheden gedetailleerd worden genoemd, vorm ik een idee over de oorzaak van uw klacht en op welke manier u geholpen kan worden. Lichamelijk onderzoek kan daarbij nodig zijn en soms zelfs laboratorium onderzoek.

De mogelijkheden om u te helpen zijn o.a.: een homeopathisch medicijn, vitamines/mineralen en andere voedingssupplementen, de emoties onderzoeken (d.m.v. NEI), het bespreken van levensvragen. Het kan ook zijn dat behandeling niet nodig is omdat de klacht waarschijnlijk snel vanzelf zal verdwijnen. Het is ook mogelijk dat ik niet de juiste deskundigheid heb om u met deze klacht te behandelen en u zal doorverwijzen.

Testen

Om tot een beter inzicht te komen over uw klacht maak ik gebruik van een testmethode die ik heb geleerd bij de NEI en Integra. Met de biosensor, een soort wichelroede, die reageert op uw energie, kunnen we aanwijzingen krijgen over (de oorzaak van) uw klacht en ook over de behandeling daarvan.

Het is altijd een interessante zoektocht die we open, zonder specifieke verwachtingen ingaan. Allergieën, recente of vroeger doorgemaakte infecties, blokkades door vaccinaties, recente of oude belemmerende emoties of overtuigingen, overgeërfde ziektes of informatie, zelfs informatie uit andere levens kunnen we tegenkomen. Maar ook overgevoeligheid voor allerlei soorten stralingen zoals aardstralen, UMTS, GSM, beeldschermen en andere negatieve energieën., zelfs negatieve entiteiten (dolende zielen). Al deze informatie kan een aanwijzing zijn voor het juiste homeopathische medicijn of een andere behandeling.

Tijdens het consult komen veel kristallen op tafel, passend bij de patiënt, op dit moment. De helende krachten van kristallen helpen om energetische, emotionele, verwondingen te genezen.

Bereikbaarheid

055-3574340 assistente: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur voor afspraken, informatie en acute situaties.
055-3574344 rechtstreeks
055-3574341 fax
E-mail: p.vanhoeve@centaurea.nl

Acute situaties buiten werktijden: telefoonnummer 06-23727467.
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tussen 8.45-9.15 uur, tel. 055-3574344.
Consulten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30-15.00 uur, op woensdag van 13.30-17.00 uur en op dinsdagavond van 18.15-21.30 uur.

Lid AVIG

AGB-code: 84022379
AGB-code praktijk: 84053838
KvK nummer: 08217530

Interview in GezondNU januari 2010 door Linda de Waard:

“Op een keer vroeg mijn vader half lachend, half serieus: ‘Kun jij er niet iets op vinden?’ Drie weken later schreef ik mij in op de VU”.

“Als mensenmens wil ik zo goed mogelijk voor mensen zorgen. En dat kan ik alleen als ik werk op een manier die mij ligt”.

Peter: ‘Dit is mijn pad’

In de wieg gelegd om boer te worden, liep zijn leven toch anders. Peter van Hoeve (57) werd homeopathisch arts. Aanleiding: de ziekte van zijn vader.

“Achteraf besef ik: mijn vader gaf me net het zetje dat ik nodig had om mijn weg te keren. Want op het moment dat ik besloot medicijnen te gaan studeren, was ik me van geen aanleiding bewust. Wat ik wel wist: ik wilde mijn vader in ieder geval níet opvolgen als boer. Ik wilde studeren. En ik ging voor… natuurkunde. Dacht ik, want toen ik mijn hbs examen deed, viel het enorm tegen. ‘Dit ga ik niet doen’, besloot ik. Alleen wat dan wel?”

“Mijn vader had een aangeboren aandoening: cystenieren. Op zijn 48ste openbaarde het zich. Hij was moe en continu ziek. Het enige dat hij nog kon, was op zijn trekker zitten. Driemaal per week moest hij dialyseren. Deed hij dat niet, dan ging hij dood. Voor het spoelen werd een ‘shunt’ aangelegd op zijn arm; een slangetje dat een verbinding legt tussen een ader en een slagader. Dat slangetje werd aan een dialyseapparaat gekoppeld zodat het bloed door het apparaat liep en op die manier werd schoongespoeld. Het vervelende van die shunt was dat hij vaak verstopt raakte. Zittend aan de keukentafel ontstolden we de shunt. Eigenlijk mocht dat niet. Maar mijn vader zag het niet zitten telkens heen en weer naar het ziekenhuis te rijden. Het was een pijnlijk klusje waarbij we soms stolsels van tien tot twintig centimeter verwijderden. Best gevaarlijk. Als zo’n stolsel het lichaam inschiet, kan dat ernstige gevolgen hebben. Wanhopig werd mijn vader ervan. Op een keer vroeg hij half lachend, half serieus: ‘Kun jij er niet iets op vinden?’ Drie weken later schreef ik mij in op de VU. Mijn vader overleed een paar jaar nadien”.

Betoverd

“Ik ben een idealist en een socialist. En een rijke dokter hoefde ik niet te worden. Ik wilde juist daar werken waar goede hulp niet vanzelfsprekend was. Ik was een bevlogen student. En later een bevlogen huisarts. Ook dat realiseerde ik me pas nadien. Ik volgde gewoon mijn gevoel. Na mijn studie werkte ik met een collega in een probleemwijk. Tot ik in 1983 thuis kwam te zitten vanwege een artsenoverschot. Ik maakte de stap naar homeopathie. Gewoon. Omdat ik me kwalitatief wilde verbreden. Tijdens een weekendcursus hoorde ik verhalen van mensen die met één korrel genezen werden. ‘Magie’, dacht ik. Daar hou ik van. Daar wilde ik iets mee doen. En zo streek ik tegen de haren in van veel reguliere collega’s die homeopathie maar onzin vonden. Toch zette ik door. Ik was nu eenmaal betoverd”.

“Als mensenmens wil ik zo goed mogelijk voor mensen zorgen. En dat kan ik alleen als ik werk op een manier die mij ligt. Een van de redenen waarom ik als homeopathisch arts goed uit de verf kom. Nu zie ik allang niet meer alleen die magie. Ik zie resultaten. Mits je het goede middel toedient, kan homeopathie genezen. Alleen zijn er onnoemlijk veel middelen. Dat betekent goed studeren en vooral goed luisteren naar de patiënt. Vaak zit de aanwijzing voor het juiste middel in subtiele tussenzinnetjes, kleine woordjes. En als je het dan te pakken hebt: yes! Ik geniet wanneer iemand baat heeft bij een behandeling”.

Gewóón dokter

“Naast homeopathie volgde ik een Neuro Emotionele Integratie-opleiding die me veel filosofische en spirituele inzichten gaf. De grote lijnen in mijn leven werden duidelijk. Ik ontdekte; de weg die ik bewandel, is niet willekeurig. Alles heeft een reden. En alles wat ik besluit of doe, heeft zin. Een van de vragen die we moesten beantwoorden was: wat is de missie in ons leven? Een moeilijk vraag wanneer je nooit zo bij dat leven hebt stilgestaan. ‘Het moet iets groots zijn’, dacht ik. En dacht en dacht en dacht. En opeens was daar het antwoord: de missie in mijn leven is gewóón dokter zijn. Voor mensen klaarstaan. That’s it. De keuzes in mijn leven heb ik niet allemaal even weloverwogen gemaakt. Maar ze hebben geleid tot wat ik nu ben. Mijn leven is gelopen zoals het moest lopen. Zo moest het zijn. Dit is mijn pad”.

Loopbaan

Geboren in 1951.
Artsdiploma (1980) en diploma huisartsopleiding (1983) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Begin jaren tachtig enkele jaren in diverse ziekenhuizen zaalarts en Eerste Hulp-arts.
Diploma Arts voor Homeopathie (1986) bij de Stichting Homeopathische Opleidingen voor artsen.
Van 1984-1992 homeopathisch werkend huisarts in Vlaardingen.
Vanaf 1993 arts, gespecialiseerd in homeopathie, in Apeldoorn.
Diploma Neuro-Emotionele Intergratie (1996) en Integra (1997) bij het NEI-instituut.
Teacher Chi Neng Qigong (2002), opleiding bij Master Luke Chan.

Een midweek in Gizeh. 

Dinsdagavond. Vandaag hebben we Sakkara bezocht. Het museum van Imhotep, de beroemde arts/architect, de trappiramide van Djoser en de piramides van Unas en Teti. Het wonderbaarlijke Serapium, waar 24 tombes staan waar de mummies van dec Apis Stieren zijn gevonden. Tombes van elk tussen de70 en 100 ton rood graniet. Volgens Kryon gemaakt door buitenaardse wezens. Bij de piramides en bij het Serapium channelingen van Kryon. Morgen om 4 uur op. Nu zit ik in m’n eentje, de rest van de groep slaapt, op het terras van het hotel op 400 meter afstand van de grote piramide. Het silhouet is nauwelijks zichtbaar tegen de donkere avondhemel. Een Sakkara Gold voor me en naast me zet een orkestje een slowfox in. Het leven lijkt niet beter te kunnen.

Om half zes zijn we in de Grote Piramide van Gizeh. Een privé bezoek. Alleen onze club. In groepen van 30. De kaarten voor een bezoek aan de Grote Piramide zijn sowieso beperkt, en wij hebben het privilege om er met een kleine club te zijn. Door de nauwe ingang komen we in de grote galerij, stijl omhoog, in de Koningskamer. De geluidskamer. In oude geschriften is te lezen dat de Grote Piramide van ver is te horen. Dan moet door de lage toon zijn. Zodra we in de Koningskamer zijn ‘testen’ we het geluid, de trilling. We maken zelf een lage toon. De resonantie is weldadig en heftig. Ik wil en zal in het midden van de Koningskamer zitten, daar is de trillen het meest intens en het meest helend. Een gevoel van diep durend geluk. In de Koningskamer een channeling. We zijn er ruim een uur.

De sfinx is volgens Kryon veel ouder dan de piramides, zeker 30.000 jaar. De piramides zo,n 12.000 jaar. Niet volgens de Egyptologen, maar we volgens de vrijere denkers die minder vast zitten in officiële leer.

Ik heb een paar dagen deelgenomen  aan een groep, rondom Lee Carrol, die Kryon channeld. Een wisselende groep van 90 personen die een reis maakt vanaf de Sinaï, Gizeh en dan een Nijlreis van een paar weken. Een deel heeft een nachtelijke tocht gemaakt de berg Horeb op. De berg waar De Schepper de 10 woorden aan Mozes heeft gegeven. Eerst 1,5 uur per kameel, daarna 6 uur te voet, om met zonsopkomst op de top te zijn. 23 nationaliteiten zijn hier. Sindre, een woeste werker op boorplatvormen  uit Noorwegen, Jessica, ingenieur bij GM uit Detroit, Paul, boer uit Nebraska, Nancy uit Salt Lake City, Harold, 83, uit North Carolina, die met zijn oversized orthopedische schoenen en twee steunstokken het voor elkaar krijgt de Koningskamer te bereiken, Nieuwzeeland, Australië, Duitsland, Denemarken, Luxemburg, Zuid-Afrika…..    We hebben elkaar nooit gezien, nooit gesproken, nooit geschreven; we herkennen elkaar, we spreken dezelfde taal.

Gisteravond weer thuis gekomen, wat een ervaring, intens gelukkig; wat een privilege dit meetemaken.

Zaterdag 13 april 2019