NEI

Neuro-Emotionele Integratie

Volgens Roy Martina, arts voor integrale geneeswijzen

Baas over je eigen emoties, dit kan nu met de NEI-methode:

De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door:

1. Hoe we omgaan met emoties.
2. Hoe we reageren op onze omgeving.
3. Hoe we de dingen die ons overkomen ervaren.
4. Of we onszelf al dan niet saboteren.
5. Kortom: hoe we ons dagelijks voelen.

De meeste mensen laten hun leven bepalen door anderen. Hoe ben je niet uren na een gesprek nog boos of gefrustreerd? Hoe vaak zijn we niet bang voor iets dat niet zal gebeuren? Wat bepaalt ons gedrag en ons voelen?

Gedrag en emotionele staat

Ons gedrag wordt geprogrammeerd door ons onderbewuste. Ons onderbewuste wordt geprogrammeerd door onze ervaringen, zoals bij een computer. Veel van onze programma’s komen van vroeger toen we nog kind waren. Hoe we werden opgevangen als baby, als kind, etc. Vaak kan zelfs de periode van voor onze geboorte van invloed zijn. Deze informatie lijkt op emotionele virussen. Vaktechnisch worden ze Psycho Energetisch Geheugen genoemd (PEG’s).

Hoe ontdekt u de negatieve emoties?

De NEI-therapeut maakt gebruik van speciale spiertesten. Door specifieke vragen kan de NEI-therapeut via de reacties van de reflexpunten precies uitvinden welke de negatieve blokkerende emoties zijn. Ook kan de therapeut bij lichamelijke klachten de onderliggende negatieve emoties vinden.

Wat is een PEG?

Het Psycho Energetisch Geheugen is een geest/lichaampatroon waarbij een trauma, incident of negatieve ervaring opgeslagen wordt in de cellen of organen van het lichaam. Dit heeft te maken met onze lichamelijke ontvankelijkheid op dat moment. En ook met het feit of de emotie in een hersenhelft wordt geregistreerd of in beide. Om een emotie normaal te kunnen verwerken moet het door beide hersenhelften worden geregistreerd.

Kan je PEG’s hebben zonder het te weten?

Jazeker! Bijvoorbeeld iemand die als jong kind van een tafel is gevallen kan daardoor hoogtevrees hebben. Een kind geboren met een navelstreng om de hals, kan daardoor fobieën of astma ontwikkelen.

Hoe wordt dit gecorrigeerd?

U gaat terug naar het originele incident, naar de eerste keer dat dit plaatsvond. Hierdoor wordt het hersendeel ingeschakeld waarin dit incident geregistreerd werd. Terwijl u hierop gefixeerd blijft, gebruikt de NEI-therapeut een speciale techniek om linker- en rechterhersenhelft te integreren. Hierdoor kan de blokkerende emotie onmiddelijk vrijkomen en worden losgelaten.

Is het een onplezierige of lange behandeling?

Nee! Het wordt vaak zelf als plezierig ervaren, niet confronterend en geeft veel opluchting en energie. Een behandeling duurt vaak maar enige sessies.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling door de NEI-therapeut?

Er wordt getest met de spiertest of iemand congruent is met wat hij/zij zegt te willen. Door vervolgens de reflexpunten van de organen af te tasten vindt de NEI-therapeut de emotie die daarbij hoort. Hij/zij kan daardoor specifieke vragen stellen om terug te gaan naar het allereerste begin van het ontstaan van de emotie. Dat is een spannende ontdekkingreis en leidt tot bewustwording van het feit waarom deze emotie is ontstaan. NEI helpt ons belemmerende emoties los te laten. Het is een techniek die ons ook succesvoller kan maken op financieel, relationeel, emotioneel, mentaal, spiritueel, fysiek en gezondheidsgevoel.

Wat is congruentie?

Congruentie is een doel of een gedachte te hebben waar we 100% achterstaan. Verstand en gevoel, bewuste en onbewuste, staan op een lijn. Dat wil zeggen wat we willen, willen we niet alleen met ons verstand maar ook met ons gevoel. Bijvoorbeeld iemand zegt: “ik wil weer helemaal gezond zijn.” Dat zegt hij met zijn verstand en wat blijkt nu: hij saboteert zichzelf. Een deel van het onbewuste wil dat niet! Daardoor is hij niet congruent en wanneer de NEI-therapeut test, wordt de spier zwak in plaats van sterk.

Waarom saboteren we onszelf?

Het onbewuste slaat alles op vanaf de eerste dag in de moeders buik. Pijnlijke ervaringen/gebeurtenissen woren gezien als bedreigingen voor ons overleven. Een deel van het onbewuste gaat zich daartegen verzetten om ons te beschermen. Dus als men gezond is betekent het dat men minder aandacht krijgt en een deel van iemand zou dat onbewust niet prettig vinden. Dan heeft men een PEG waardoor men niet congruent is.