Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die ongeveer 200 jaar geleden is ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann. Hij ontdekte dat als iemand klachten heeft, hij genezen kan worden door het toedienen van een middel dat die symptomen kan oproepen bij een gezond persoon.
Vandaar de naam homeopathie: gelijkend (homoios) op de ziekte (pathein), ofwel: een stof die bij gezonde (proef)personen bepaalde symptomen kan opwekken, kan dezelfde symptomen bij een patiënt genezen.
Een voorbeeld om dit toe te lichten: het is bekend dat Arnica (valkruid) kan helpen om te herstellen van de gevolgen van een val of een klap. Neemt nu een proefpersoon Arnica bij herhaling in dan krijgt hij juist pijn alsof hij geslagen of gevallen is. De methode van de reguliere geneeskunde (of allopathie) is in het algemeen een mengsel van tegengestelde (anti): hier wordt een middel gegeven dat tegen de klacht in werkt, zoals een zuurremmer bij brandend maagzuur) en een andersoortige aanpak (allopathie, zoals oxazepam bij stress en verdriet). Vaak worden dan middelen frequent herhaald met het risico van bijwerkingen en verslaving. In de homeopathie wordt van een medicijn juist een minimale dosis gegeven.

Hoe werkt homeopathie?

Het bijzondere van het homeopathische geneesmiddel is dat met vrijwilligers gewerkt wordt en proefdieren overbodig zijn!
Door het homeopathische middel wordt het zelfherstellend vermogen van de zieke bevorderd. Hierdoor kan het natuurlijke evenwicht van de patiënt worden hersteld. Dit is te vergelijken met de werking van de thermostaat van de centrale verwarming. Is deze niet goed ingesteld dan zal het bijvoorbeeld te koud zijn. Het homeopathische middel stelt als het ware de thermostaat beter in, waardoor de temperatuur gaat stijgen. Het homeopathische middel geeft dan die warmte niet af maar stelt het systeem weer in staat zelf die warmte te produceren.

Voor wie is homeopathie werkzaam?

In principe werkt homeopathie bij alle mensen en bij alle dieren (en bij planten). Je hoeft er dus niet in te geloven. Wel is het belangrijk dat de homeopathische arts of dierenarts voldoende informatie krijgt om een goed werkend middel voor te schrijven. Om de werking van het middel te kunnen evalueren, is een goede samenwerking nodig. Dit vraagt dus ook inspanning van de patiënt (en eventueel ouders of begeleiders), of van de eigenaar van het dier. Als het medicijn precies past bij de symptomen die de patiënt heeft, kan de patiënt snel en natuurlijk genezen. Past het medicijn enigszins dan gaat de genezing trager of onvolledig. Voor sommige patiënten wordt er geen goed middel gevonden en gebeurt er niets.

Bij welke klachten is homeopathie werkzaam?

Homeopathie kan bij allerlei klachten helpen. Bekend zijn natuurlijk huidklachten, hoofdpijn, menstruatiestoornissen, astma en slaapproblemen. Minder bekend is dat ook acute klachten zoals een middenoorontsteking, hoge koorts, baarmoederontsteking en een zomerdiarree goed homeopathisch te behandelen zijn. Verder zijn goede resultaten bekend bij problemen zoals gedragsstoornissen (b.v. ADHD en faalangst), depressie, paniekstoornissen, whiplash, allergie, gewrichtsklachten en diverse neurologische stoornissen, om enkele voorbeelden te noemen. Steeds is dan weer de essentie dat een werkelijk gelijkend middel gevonden kan worden.

Is homeopathie wetenschap?

Er zijn wetenschappelijke bewijzen voor de effectiviteit van homeopathie. In de reguliere geneeskunde is nog weerstand tegen homeopathie. Een belangrijke reden hiervoor is dat het niet precies materieel begrijpelijk is te maken hoe een homeopathisch middel werkt. Voor ons is het echter belangrijker dat het werkt en dat mensen en dieren zo geholpen kunnen worden.

Hoe gaat de behandeling?

De behandeling bestaat uit gesprekken (de anamnese), waar nodig aangevuld door onderzoek. Doel is zicht te krijgen op de klachten en problemen waar u (of uw dier) voor komt. Daarbij is niet alleen de diagnose of naam van de ziekte van belang maar alles wat invloed heeft op de klachten, zoals de aanleiding van de klacht, omstandigheden waarin de klacht verbetert of verslechtert en eventuele verschijnselen die er mee samenhangen. Daarnaast zijn onder andere van belang allerlei oude klachten en ziekten, uw karakter en uw sociale omstandigheden.
Kortom: er wordt gekeken naar het totaalbeeld. Alle ziekteverschijnselen worden gezien als een uiting van een verstoorde balans. In dit totaalbeeld is alles van belang. Vaak geven kleine details de doorslag bij het vaststellen van het medicijn.

Hoe lang duurt een behandeling?

In het algemeen gesteld zijn er veel factoren die van invloed zijn op de behandelingsduur. Dieren reageren meestal sneller dan mensen, kinderen sneller dan ouderen. Acute ziekten herstellen sneller dan chronische.

Heeft homeopathie bijwerkingen?

Homeopathie is een veilige geneeskunde. Met name omdat het zulke minimale doseringen betreft. Verslavingen aan homeopathische middelen zijn onbekend. Ook heeft homeopathie geen bijwerkingen. Wel kunnen er reacties op homeopathische middelen optreden. Bekend is met name een beginverergering, die overigens lang niet altijd optreedt. Opvallend genoeg treedt dan een verslechtering op van de klachten die enkele dagen duurt, om daarna te verbeteren. Ook kunnen algemene tijdelijke verschijnselen optreden zoals koorts, slaperigheid of het optreden van oude klachten. Vaak is dat een goed teken. Meestal wordt na zo’n reactie een vermindering van de klachten duidelijk. Vaak zal dan ook het energieniveau stijgen, de stemming verbeteren en gaat de patiënt zich in het geheel beter voelen.

logo