1. Heb ik een verwijsbriefje van de huisarts nodig?

Nee, een verwijsbriefje is niet nodig. U kunt direct een afspraak maken.

2. Hoe lang duurt een homeopatisch consult?

Een eerste consult duurt ongeveer een uur tot 5 kwartier. Afhankelijk van hoe lang de arts nodig heeft om een beeld te krijgen van de patiënt en de klachten. In een enkel geval kan een consult anderhalf tot twee uur duren. De vervolgconsulten duren ongeveer 30 tot 45 minuten. Dit is per arts verschillend.

3. Wordt een homeopatisch consult vergoed?

Een homeopathisch consult wordt vergoed binnen de aanvullende verzekering van uw ziektekostenpakket. De hoogte van de vergoeding is echter per verzekeraar verschillend. Het eigen risico wordt hiervoor niet gebruikt, aangezien deze alleen voor de basisverzekering geldt. Informeert u vooraf bij uw verzekeraar naar de hoogte van de vergoeding of kijk in uw polisvoorwaarden.

4. Is de homeopatisch arts aangesloten bij de beroepsgroep?

Ja, alle artsen in Centaurea zijn aangesloten bij de AVIG (Artsenvereniging voor integrale geneeskunde).

5. Worden homeopatische geneesmiddelen ook vergoed?

Ook voor de geneesmiddelen geldt dat de hoogte van vergoeding afhankelijk is van uw verzekeringspakket.

6. Hoe neem of geef ik een homeopatisch geneesmiddel

De vorm van inname kan in korrelvorm zijn maar kan ook op verdunde basis door middel van druppels. Beide moeten onder de tong of in ieder geval in de mond worden toegediend, zodat het in het mondslijmvlies kan worden opgenomen. De duur van het toedienen kan per geneesmiddel anders zijn. Belangrijk is dat men een half uur voor en na het innemen niets eet of drinkt. Het gebruik van koffie en pepermunt wordt daarbij sterk afgeraden.

7. Met welke klachten kan ik terecht bij een homeopathisch arts?

Homeopathie kan bij allerlei klachten helpen. Bekend zijn natuurlijk de huidklachten, hoofdpijn, menstruatiestoornissen, astma en slaapproblemen. Minder bekend is dat acute klachten zoals middenoorontsteking, hoge koorts, baarmoederontsteking en diarree goed homeopathisch te behandelen zijn. Verder zijn ook goede resultaten bekend bij problemen zoals gedragsstoornissen (bv. ADHD en faalangst), depressie, paniekstoornissen, whiplash, allergie, gewrichtsklachten en diverse neurologische stoornissen. Bij elke klacht kan een homeopathische behandeling zinvol zijn.

8. Heeft homeopathie bijwerkingen?

Homeopathie is een veilige geneeskunde. Met name omdat het zulke minimale doseringen gebruikt. Eigenlijk heeft het geen bijwerkingen. Wel kunnen er reacties op homeopathische middelen optreden. Bekend is met name een beginverergering (die overigens niet altijd optreedt). Bij een beginverergering treedt een verslechtering op van de klachten die enkele dagen kan duren. Ook kunnen algemene tijdelijke verschijnselen optreden zoals koorts, slaperigheid of het optreden van oude klachten. Vaak is dat een goed teken. Meestal wordt na zo’n reactie een verbetering van de klachten duidelijk. Ook zal dan het energieniveau stijgen, de stemming verbeteren en gaat de patiënt zich als geheel beter voelen.