Wet Klachtrecht Gezondheidszorg

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht waardoor de afhandeling van klachten van patiënten over zorgverleners anders is geregeld.

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, bespreekt dat dan met uw behandelend arts. Indien u met uw behandelend arts absoluut niet tot overeenstemming kunt komen dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of 06 14805117 (werkdagen 9-12 uur).

Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht.

Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres:

SGCIG

Voorburggracht 403

1724 NZ Oudkarspel

Telefoon: 06-27117316

info@sgcig.nl