Welke arts past bij u?

Er zijn drie homeopathische artsen werkzaam in ons centrum, die allen een geheel eigen manier van werken hebben. Alle artsen zijn all-round klassiek homeopathisch arts, dus allemaal behandelen ze mensen met alle soorten aandoeningen en van alle leeftijden. Het is prettig als u een arts kan kiezen bij wie u zich op uw gemak voelt. Om u bij uw keuze te helpen, beschrijven we hieronder de verschillende werkwijzen van de artsen.

M.(Michel) de Sonnaville

werkt het meest volgens de klassiek homeopathische methode. Door nauwgezet alle symptomen en gewaarwordingen van de cliënt uit te vragen en te observeren, komt hij tot een geneesmiddelkeuze. Door zijn heldere analyses en enorme geneesmiddelkennis heeft hij vaak succes bij hele ernstige aandoeningen en schijnbaar ongeneeslijke ziekten, maar ook in acute gevallen weet hij vaak snel en effectief een homeopathisch geneesmiddel te bepalen.

Michel de Sonnaville

J.(Jos) Nieuwendijk

gebruikt, naast de homeopathische anamnese en diagnose, soms ook spiertesten om te kijken op welk (emotioneel) niveau een verstoring zit. Via de NEI-methode worden deze emoties opgelost en geïntegreerd. Daarnaast wordt een passend homeopathisch middel voorgeschreven. Omdat ze de enige vrouwelijke arts is, zijn er mensen die specifiek voor haar kiezen. Ze werkt ook een dag in de week als huisarts, waardoor haar medische kennis extra up-to-date is.

jos nieuwendijk profiel foto

P.(Peter) van Hoeve

gebruikt, naast de uitgebreide homeopathische anamnese en analyse een testmethode met behulp van de biosensor. Een energetische testmethode die nog het meest met een wichelroede is te vergelijken. Hij zoekt daarmee naar onderliggende verstoringen op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Het kan zijn dat daarbij vorige levens of negatieve entiteiten naar voren komen. Daarnaast wordt een homeopathisch middel en soms een voedingssupplement of een Bachbloesemremedie geselecteerd dat bij de specifieke situatie past.

Peter van Hoeve