Homeopathie is een fantastische geneesmethode! De meeste mensen komen ermee in aanraking als bij hun dier een ernstige (ongeneeslijke) ziekte is geconstateerd. Met behulp van homeopathie kunnen veel van deze dieren toch geholpen worden.

Wanneer homeopathie?

De meeste aandoeningen, lichamelijke en psychische, chronische en acute, zijn goed te behandelen:
· artrose, heupdysplasie, OCD, reuma,
· longklachten zoals longontsteking, bronchitis en COPD,
· acute ontstekingen,
· chronische diarree,
· verlammingen,
· slecht genezende wonden,
· klachten na een ongeluk,
· klachten na operatie,
· klachten na en begeleiden van vaccinaties,
· problemen rondom de geboorte, vruchtbaarheidsproblemen,
· gedragsproblemen, zoals sproeien in huis door katten.

Het is verbazingwekkend, hoeveel schijnbaar ongeneeslijke aandoeningen ook kunnen verdwijnen!

Dierenarts L. Ellinger is gespecialiseerd in homeopathie bij alle diersoorten.

Hoe werkt homeopathie?

Door een uitgebreid vraaggesprek over uw dier en na eventueel nader onderzoek komt uw homeopathische dierenarts tot de keuze van dát homeopathische geneesmiddel, dat het beste bij uw dier past. Door dit geneesmiddel wordt het zelfherstellend vermogen van de zieke gestimuleerd en verdwijnen de klachten.

Voor wie is homeopathie werkzaam?

In principe werkt homeopathie bij alle mensen en bij alle dieren (en bij planten). Je hoeft er dus niet in te geloven. Wel is het belangrijk dat de homeopathische arts of dierenarts voldoende informatie krijgt om een goed werkend middel voor te schrijven. Om de werking van het middel te kunnen evalueren, is een goede samenwerking nodig. Dit vraagt dus ook inspanning van de patiënt (en eventueel ouders of begeleiders), of van de eigenaar van het dier. Als het medicijn precies past bij de symptomen die de patiënt heeft, kan de patiënt snel en natuurlijk genezen. Past het medicijn enigszins dan gaat de genezing trager of onvolledig. Voor sommige patiënten wordt er geen goed middel gevonden en gebeurt er niets.

De behandeling

Het eerste consult duurt bij chronische aandoeningen drie kwartier tot een uur, de vervolgconsulten duren 5 tot 20 minuten. Bij acute aandoeningen is de consulttijd meestal korter. Afhankelijk van de ernst van de ziekte varieert de behandelingsduur van één dag tot enkele maanden, in uitzonderingsgevallen langer. Acuut zieke dieren reageren in de regel erg snel op homeopathische middelen. En bij chronische aandoeningen is het verwonderlijk, hoe snel een verbetering kan optreden.

Kosten

Een niet onbelangrijk voordeel: hoewel de beginkosten wat hoger lijken dan bij de reguliere dierenarts- een eerste consult voor een hond duurt al gauw drie kwartier tot een uur- zijn de kosten van de homeopathische geneesmiddelen veel lager dan van de reguliere medicijnen. Voor meer informatie over de tarieven, zie verder op deze pagina.

Verzekering

Homeopathische consulten en behandelingen door de dierenarts worden vergoed door ziektekostenverzekering Petplan (basis), door Dier en Zorg (alleen aanvullend) en door de meeste paardenverzekeringen.

Dierproefvrij!

Het bijzondere van homeopathie is, dat het een diervriendelijke geneesmethode is. De geneesmiddelproeven worden uitsluitend gedaan door vrijwilligers, dus dierproeven zijn overbodig! En ook tijdens de homeopathische behandeling van dieren blijkt steeds weer de diervriendelijkheid: dieren genezen vlot, pijnlijke operaties en ingrepen zijn vaak niet nodig.

Homeopathie is goedkoper

Uit een onderzoek* bij honden met artrose en heupdysplasie bleek bijvoorbeeld, dat men voor de totale homeopathische behandeling € 100,- tot € 150,- betaalde, terwijl men naast het consult voor de reguliere pijnstillers € 50,- tot € 100,- per maand kwijt was en dat vaak levenslang! De resultaten van beide behandelingen waren gelijk.

*Vergelijkend onderzoek tussen de homeopathische dierenartsenpraktijk Centaurea en een reguliere praktijk (2004).