10-16 april: Themaweek Kinderwens en Homeopathie

start Fertiliteitspoli Centaurea       

donderdag 12 april 17.00-19.00 uur

Welkom!

Ook in 2012 is er weer een internationale Week van de Homeopathie van 10 tot en met 16 april. Verspreid over de hele wereld wordt deze week stilgestaan bij wat er allemaal mogelijk is met een homeopathische behandeling. Het blijkt dat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van de effectiviteit van homeopathie bij veel uiteenlopende ziekten en problemen.

Het wereldwijde thema voor deze week is: Homeopathy and Infertility. Voor Nederland is dit vertaald naar Kinderwens en Homeopathie. Informatie over activiteiten op dit gebied in Nederland zijn te vinden op de site van de patiëntenvereniging KVHN.nl

Als je toe bent aan kinderen lijkt zwanger worden een vanzelfsprekende zaak, maar dat is het lang niet altijd. Het blijkt dat steeds vaker de zwangerschap uitblijft. Vaak is dat een grote belasting voor het stel dat zwanger wil worden. Immers het is vaak een diepe behoefte en het uitblijven van zwanger worden schept grote onzekerheid en heeft grote consequenties.

Het artsenteam van Centaurea heeft daarom besloten om meer nadruk te leggen op de behandeling van het ongewenst kinderloos zijn. Daarom wordt op donderdag 12 april een homeopathische polikliniek fertiliteit gestart: Fertiliteitspoli Centaurea.

Het officiële moment wordt gevierd met een “inloopspreekuur” op 12 april van 17.00-19.00 uur. Er zijn dan 4 homeopathisch artsen die uw vragen op het gebied van homeopathie en (in)fertiliteit kunnen beantwoorden. Voor de dieren is er ook een homeopathisch dierenarts.

Onvrijwillige (ongewenste) kinderloosheid

Infertiliteit kan allerlei oorzaken hebben. Er kunnen gynaecologische oorzaken zijn. Maar het komt ook vaak voor dat bij gynaecologisch onderzoek alles in orde is: er is sprake van een eisprong en een regelmatige cyclus, baarmoeder en eileiders vertonen geen afwijkingen, het sperma van de mannelijke partner is van voldoende kwaliteit. Desondanks vindt er geen bevruchting of innesteling plaats.

Alles is in orde en een zwangerschap blijft uit

De Poli Fertiliteit Centaurea richt zich primair op deze problematiek. Op deze poli werken 4 homeopathisch artsen samen om fertiliteitsproblemen op een natuurlijke wijze te behandelen. Door zorgvuldig een anamnese af te nemen zowel bij de vrouw als bij de man worden stoornissen in kaart gebracht die het natuurlijk zwanger worden kunnen belemmeren. Zowel de vrouw als de man krijgen een specifiek uitgezocht homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven om deze ontregeling te ‘resetten’. Daarnaast kunt u bijkomende adviezen krijgen op het gebied van voeding, vitamines, bewegen etc.

Uit onze ervaring blijkt dat een goed gekozen homeopathisch middel de vruchtbaarheid stimuleert. Door de cliënt (vrouw en man) regelmatig (elke week, of elke 2-4 weken) een dosis te laten innemen van een passend homeopathisch geneesmiddel, ontstaat geregeld binnen drie tot vier maanden een zwangerschap.

Het voordeel van homeopathie is dat je een sterk gepotentiëerd middel geeft. Dit betekent dat de bijwerkingen minimaal zijn. Het middel hoeft niet elke dag ingenomen te worden en het middel is niet schadelijk is voor een eventuele aanwezige zwangerschap.

Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van de persoon. Er zijn vele homeopathische geneesmiddelen die de vruchtbaarheid kunnen stimuleren. Als homeopathisch arts selecteer je een enkelvoudig middel en geef je één middel tegelijk.

De homeopathische behandeling kan goed samengaan met hormonale behandeling door de huisarts of gynaecoloog. Homeopathie is mild, natuurlijk en mensvriendelijk. Bij de bereiding worden er geen proefdieren gebruikt.

U kunt zich aanmelden voor een intake op de Poli Fertiliteit via de secretaresse: telefoon 055-3574340 (ma. t/m do. van 9.00-12.00 uur en van 15.15-15.45 uur en vr. van 9.00-12.00 uur).

Overige fertiliteitsproblemen

Ook als er sprake is van een hormonale ontregeling, cyclusproblemen of duidelijke afwijkingen in baarmoeder of eileiders kan homeopathie de kans op een zwangerschap aanzienlijk vergroten.

Fertiliteitsproblemen die goed op homeopathie kunnen reageren:

– problemen in de hormoonhuishouding van de vrouw
- vrouwen met een onregelmatige cyclus.
- vrouwen die na stoppen van jarenlang pilgebruik helemaal geen cyclus meer krijgen.
- problemen met het baarmoederhalsslijm.
- vrouwen waarbij de eileiders minder goed doorgankelijk zijn door infecties (verklevingen). 
- mannen met sperma van minder goede kwaliteit.

Korte voorbeelden uit de praktijk

1: Een gezonde vrouw en haar man proberen zwanger te worden, maar het lukt niet. Bij de gynaecoloog zijn bij beiden geen afwijkingen gevonden. Na een paar doses van het middel Pulsatilla is ze vlot zwanger. Er wordt een gezond kind geboren. Behandelend arts: Michel de Sonnaville.

2: Sinds de dood van haar moeder drie jaar geleden is deze vrouw van rond de dertig niet meer ongesteld geworden. Daarvoor had ze een regelmatige en goede cyclus. Eigenlijk mist ze haar moeder nog elke dag. Verder zijn er geen duidelijke klachten. Na een aantal herhalingen van het middel Natrium muriaticum is ze binnen een half jaar weer regelmatig ongesteld. Ze krijgt een stel gezonde kinderen. Behandelend arts: Michel de Sonnaville.

3: Vrouw van 37 jaar oud komt op het spreekuur voor hooikoortsklachten. Tevens is er een kinderwens die al geruime tijd niet in vervulling is gegaan zonder duidelijke oorzaak. Op dat moment staan ze voor de keuze om IVF te gaan doen waar ze erg tegenop ziet.

Ze krijgt het homeopathische middel Ignatia 200k waarbij ze zich duidelijk veel beter gaat voelen. De hooikoortsklachten nemen af en de premenstruele klachten worden ook minder. Na twee IVF pogingen is er nog steeds geen zwangerschap. Het innestelen van het eitje treedt niet op. Ze krijgt dan het homeopathische middel Thuja 200k waarna de innesteling wel optreedt. Na 9 maanden wordt een gezonde baby geboren. Tegelijk is de hooikoorts duidelijk verbeterd en voelt ze zich veel beter dan ooit te voren. In deze casus is te zien dat homeopathische middelen in combinatie met andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen de algehele conditie van het lichaam kan verbeteren en de vruchtbaarheid kan bevorderen. Behandelend arts: Ed Brink.

 

4: Patiënte en partner hebben 3½ jaar kinderwens en ook de 3e keer inbrengen van het sperma in de baarmoeder is niet aangeslagen.

De volgende 3 pogingen slaan ook niet aan, ondanks de middelen Natrium muriaticum en Rosemarijn. Ze krijgt het verdrietsmiddel Ignatia. Ongeveer 3 maanden later is ze “spontaan” zwanger geworden en 3 jaar later weer! Behandelend arts: Jos Nieuwendijk.

Klachten tijdens de zwangerschap die goed kunnen reageren op homeopathie: symfysiolysis, bekkeninstabiliteit, bekkenpijn, bekkenklachten, klachten S.I.-gewricht, zwangerschaps-ischias, ischias, zwangerschapsmisselijkheid, zwangerschapsbraken, zwangerschapsjeuk, kuitkrampen, harde buiken, moeheid, liggingsafwijkingen.

Klachten na de bevalling die goed kunnen reageren op homeopathie: post-natale depressie, moeheid, moeheid na bloedverlies, borstontstekingen (mastitis), lactatieproblemen. Denk ook aan huilbabies en babies met buikkrampjes, koemelkovergevoeligheid of eczeem (dauwworm).