Op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij staat een artikel dat een mooi voorbeeld is van de werkwijze van deze vereniging: leugens en bedrog. Heel bewust toegepast.

Het is een artikel met de kop: Apeldoorn gaat verwijsborden naar homeopathische praktijk weghalen.

In dit artikel wordt gesuggereerd dat de gemeente de verwijsborden verwijdert omdat het een homeopathische praktijk betreft.

Dit is niet waar. De gemeente wil alle borden die naar huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken en dergelijke verwijderen, omdat tegenwoordig bijna iedereen een navigatiesysteem heeft. Ook heeft dit besluit niets te maken met de aanvraag van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, maar volgens deze vereniging “belooft” een medewerker van de gemeente Apeldoorn aan de VdtK dat de borden weggehaald zullen worden. De VtdK probeert met “de eer te strijken” over dit besluit, terwijl hun verzoek hier niets mee te maken heeft.

Later in het artikel proberen ze mij zwart te maken. Ik zou onder verscherpt toezicht gesteld zijn in 2001, naar aanleiding van mijn optreden tijdens de mond- en klauwzeercrisis. Dit is een regelrechte leugen en beschouw ik als smaad.

Het volgende is gebeurd. Toen de mond- en klauwzeer uitbrak, hebben een aantal veehouders mij gevraagd of hier iets met homeopathische middelen aan te doen is. Ik heb bevestigend geantwoord, omdat in het verleden regelmatig mensen en dieren tijdens epidemieën, waaronder mond-en-klauwzeer met succes met homeopathische middelen zijn behandeld. Ook is gebleken dat homeopathische middelen preventief werken bij epidemieën. Dit principe is meerdere malen ook in wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

Het was een hectische en emotionele tijd tijdens de mond-en-klauwzeercrisis. Heel veel gezonde dieren zijn preventief afgemaakt (geruimd) en dit riep heel veel emoties op. Een paar “collega dierenartsen” zeiden tegen mij “dat ik de boeren een wapen in handen gaf om tegen het ruimen te zijn” en stuurden de Algemene Inspectiedienst op me af. De inspecteurs van de AID vonden dat ik niets verkeerds deed en schreven een lovend rapport over mij, tot ongenoegen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die daar een verbolgen stuk over schreef. De vereniging is dus heel goed op de hoogte wat er in die tijd is gebeurd. Om dan 13 jaar later weer te proberen mij zwart te maken door te zeggen dat ik onder verscherpt toezicht gesteld zou zijn vind ik stuitend en maakt veel duidelijk over het morele gehalte van deze vereniging.

Liesbeth Ellinger, homeopathisch dierenarts