U allen wensen wij een gelukkig, voorspoedig en gezond 2017.

Het team van Centaurea: Dorret, Jos, Liesbeth, Linda, Michel en Peter

We wensen het elkaar gemakkelijk, maar we weten ook dat de realiteit tot nog toe soms anders is. Misschien dat er andere tijden komen.

Wensen en hopen; op geluk, op voorspoed, op gezondheid of genezing.

Vaclav Havel heeft dit heel mooi verwoord in het gedicht: “Over de hoop”. Samengevat: Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop, afgezien van het resultaat.

“Over de hoop” van Vaclav Havel, dichter, dissident, president van Tsechië.

“Diep in onszelf dragen wij hoop

Als dat niet het geval is,

is er geen hoop.

 

Hoop is een kwaliteit van de ziel

en hangt niet af van

wat er in de wereld gebeurt.

 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest.

Een gerichtheid van het hart,

voorbij de zon verankerd.

 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis

is niet hetzelfde als vreugde

omdat alles goed gaat,

of bereidheid je in te zetten

voor wat succes heeft.

 

Hoop is ergens voor werken,

omdat het goed is, niet alleen

omdat het kans van slagen heeft.

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,

evenmin de overtuiging

dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is,

afgezien van de afloop, het resultaat.”