Corona hygiëne in de praktijk

Door onze beroepsverenigingen worden aanbevelingen gedaan om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Daarvoor vragen we ook uw medewerking. We merken dat veel mensen daar voor openstaan en we willen u dan ook bedanken voor uw medewerking!

Bij de ingang van de praktijk staan een aantal aanbevelingen. Hieronder worden deze uitgebreid weergegeven.

Uit de leidraad voor praktijken:

Regels waar we ons aan willen houden voor uw en onze gezondheid

 1. Geef geen handen;
 2. Volg de aanbevelingen van het RIVM
 3. Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet; Handen wassen na eventueel toiletbezoek;
 4. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
 5. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
 6. Kom niet te vroeg op uw afspraak zodat u niet te lang in de wachtruimte zit;
 7. Kom zoveel mogelijk alleen, of met met maximaal 1 begeleider;
 8. Hou zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar en andere mensen;
 9. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog;
 10. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
 11. Betaal met pin;
 12. Vervolgafspraak ontvangt u direct of digitaal;

We plannen onze afspraken zo, dat het aantal personen in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;

In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg;

Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;

Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. 

Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen, tenzij u of het desbetreffende gezinslid een Covid-19 test met een negatieve uitkomst heeft gehad. Neem contact met ons op om dit te bespreken of/en hoe uw consult doorgang kan vinden.

 

Met vriendelijke groet

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!