De laatste thema-avond van deze herfst, woensdag 9 november, gaat over leer-, gedrags- en concentratieproblemen. Bij kinderen en volwassenen.

Kent u ook dat jongetje dat de tent afbreekt of in de winkel aan het schelden is tegen zijn moeder? Het meisje wat heel gemeen haar broertje achter de rug van moeder pest? De wanhopige leerkracht die aandringt om uw drukke zoon te laten starten met Ritalin en u niet weet of er alternatieven zijn?  De oudere die door dementie heel moeilijk gedrag vertoont?

Deze en andere problemen passeren de revue. In het kort bespreken we aspecten van diagnoses als ADHD, ADD, autisme, OCD. Vervolgens worden een aantal factoren aangestipt zoals de invloed van voeding, vaccinaties, visolie, vitamines, de omgeving enzovoorts.

In het tweede deel wordt de homeopathische begeleiding uitgelegd en met voorbeelden uit de praktijk verduidelijkt.

Woensdag 9 november, aanvang 19.30 uur

 Centaurea, Orderparkweg 5, Apeldoorn

We zijn om 19.00 uur aanwezig om u te ontvangen. S.v.p. aanmelden via

info@centaurea.nl of 055-3574340 (8.30 – 12.00 uur)

de toegang is gratis; een bijdrage in de kosten is welkom